Arkas Kurum Felsefesi - Arkas Holding A.Ş.
arkas arkas arkas Arkas Kariyer My Arkas arkas arkas

KURUM FELSEFESİ
 

 

Yıllar boyunca geliştirmeye çalıştığımız iş yapış tarzımız ve davranış biçimimizi Arkas Kurum Felsefesi olarak tanımlıyoruz. Arkas Felsefesi, amacımız, hedeflerimiz, kurum kültürümüz ve ilkelerimiz olmak üzere dört unsurdan oluşmaktadır.AMACIMIZ


“Dünya pazarlarıyla Türkiye arasında ticaret köprüsü kurarak, değerlerİ buluşturmak.”

Türkiye'de sektöründe öncü olan Arkas; dünya pazarları arasında kurduğu ticaret köprüleri ile Türkiye'nin dış ticaret altyapısının gelişmesini desteklerken, farklı ticari ve kültürel değerleri buluşturma misyonunu da üstlenmektedir.


 HEDEFİMİZ 

“Gelişime açık yönetim biçimine sahip; müşterileri, çalışanları ve rakipleri tarafından tercih veya takdir edilen bir kurum olmak.”

Arkas, başarıyla büyüyen bir kurumdur ve başarımız hedeflerimize odaklanmamızdan kaynaklanmaktadır.

1   Hedef odaklı yönetim tarzını benimsemek.

2   Müşteri ilişkileri yönetimini geliştirmek.

3   Gelişmeye açık, lider olabileceğimiz sektörlere yatırım yapmak.

4   Kendisini geliştiren Arkas çalışanlarını desteklemek ve gereken katkıyı sağlamak.

5   Toplumsal değerlere sahip çıkmak ve duyarlı olmak.

6   İçinde bulunduğu coğrafyada kendi sektöründe söz sahibi olup,

   Türkiye'nin çıkarlarını ön planda tutmak ve onlara sahip çıkmak.
 
 

KURUM KÜLTÜRÜMÜZ

“Kurum kültürümüz; içte ve dışta değerlerine saygılı, bilinçli, sorumlu ve sürekli geliştirilen hizmet sunmayı gerektirir”

Kurum kültürümüz; müşterilerimiz, çalışanlarımız ve ortaklarımıza karşı olan davranış biçimimizi ve davranmak istediğimiz
şekli ifade eder.
 İLKELERİMİZ

“Öncü, bilinçli, verimli, sorumlu olmak ve sürekli geliştirilen hizmet sunmak.”

İlkelerimiz iş yapış tarzımızın temelini oluşturur.
Bu ilkelere uymak bizi;
Müşterilerimiz için sürekli geliştirilen hizmet sunan, öncü, bilinçli ve sorumlu,
çalışanlarımız için; sorumlu, bilinçli ve öncü,
Arkas için öncü ve verimli,
Ortaklarımız için geliştirilen hizmet sunan, sorumlu ve verimli,
Toplum için sorumlu ve bilinçli olacak şekilde değişmeye yönlendirir.