arkas arkas arkas arkas arkas arkas

İNSAN KAYNAKLARI
 
 

- İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARIMIZ

- ARKASLI OLMAK...


- İŞ BAŞVURUSU


- GEMİ ÇALIŞANLARI İŞ BAŞVURUSU

- GEMİ STAJYER BAŞVURUSU


 

ARKAS İNSAN KAYNAKLARI

 

"Hedeflerimize ulaşmada, bizleri başarıya taşıyan ana güçlerden biri de çalışanlarımızdır. 2000'li yıllarda da müşterilerimizi, verdiğimiz hizmetlerin her aşamasında memnun ederek, iş sahamızdaki öncülüğümüzü sürdürmek ve geliştirmek, İnsan Kaynakları yaklaşımımızın özünü oluşturuyor. "

 

"En gelişmiş teknolojiyi kullanabilen, enerjik, dayanışma ruhuna sahip, müşteri ve hizmet bilincinde olan, işe ve kuruma bağlı, sürekli öğrenme ve gelişime açık, Arkas'ta çalışmayı ayrıcalık sayan, kaliteli bir iş gücüyle ve bu iş gücünü yöneten aydın lider ve yöneticilerle çalışmaktan gurur duyuyoruz."

Arkas bordrolu 6.700 çalışanımızın yaş ortalaması 33'tür. 

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

 

"Arkas Bilinci ve Kültürü"'nü korumak ve geliştirmek İnsan Kaynakları Politikamızın temel dayanağıdır.

- Bizimle birlikte olan tüm çalışanlarımızın önce Arkas Grubu’nun bir üyesi olduğunun bilincinde olmasını ve bununla gurur duymasını istiyoruz.

- Çalışanlarımızın en değerli varlığımız olduğuna inanıyor, çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimizi sağlıklı ve kalıcı temeller üzerine inşa ediyoruz. Bünyemize yetenekli ve başarılı kişileri katma ve gelişmelerine yardımcı olarak uzun yıllar birlikte çalışma ilkesini benimsiyoruz.

- İnsanların eşit olduğuna inanıyor ve iş yaşantımızda da bu ilkeyi uyguluyoruz. Çalışanlarımız arasında ırk, cinsiyet ve inanç farkı gibi ayrım ve değerlendirme yapmayarak, herkese kendini geliştirme ve yükselme fırsatı tanıyoruz.

-İnsan Kaynaklarının tüm fonksiyonlarının yürütülmesinde çok titiz davranıyor; bu fonksiyonlarda çalışan arkadaşlarımızı sürekli geliştiriyoruz.
 

 

SEÇME ve YERLEŞTİRME

 

Arkas Holding A.Ş. ve bünyesindeki şirketlere katılacak kişilerin seçiminde, işin gerektirdiği niteliklere uygun, yetkinlik bazlı seçme ve yerleştirme sistemi uygulanır. 

Uluslararası taşımacılık ve hizmet sektörünün değişik kollarında faaliyet gösteren Arkas Holding’in insan kaynakları ihtiyacı, geniş bir yelpazede tanımlanabilir. Başvurular değerlendirilirken, açılan pozisyonun gerektirdiği öğrenim, deneyim ve yabancı dil bilgisi önemli olmakla birlikte, görüşmelerde değerlendirilen bireysel yetkinlikler de adayın seçiminde önemli rol oynar.  Arkas Holding ve bağlı şirketlerinde seçme ve yerleştirme süreci her şehirde ve her pozisyon için  standart olarak uygulanmaktadır. Açılan pozisyona uygun adayın seçilmesi ve işe alınmasında objektif yöntemler kullanılır.
 
Adaylar gazetelerde ve/veya internette ( www.kariyer.net ) verilen ilanlara başvurabileceği gibi; genel başvuru için ik@arkas.com.tr mail adresine özgeçmiş gönderebilirler. Tüm başvurular Arkas Holding insan kaynakları yetkilileri tarafından titizlikle incelenir ve uygun pozisyonlarda değerlendirmeye alınır. İlgili dönemde açık bir pozisyon yoksa da adaylar genel mülakatlara davet edilebilir, değerlendirme sonuçlarına göre yeni bir pozisyon oluştuğunda pozisyon bazlı değerlendirmeye alınabilir

 

 

STAJ OLANAKLARI

 

Arkas Holding ve bağlı şirketlerinde Ticaret / Endüstri Meslek Lisesi ve üniversite öğrencilerine staj olanağı sağlanır. Üniversite, Yüksekokul, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi gibi öğretim kurumlarında öğrenim gören ve staj yapmakla yükümlü öğrencilerden başarılı olanlarına, staj yapma olanağı vermek, staj süresince öğrencilerin performanslarını izlemek ve üstün performans gösteren öğrencileri, öğrenimleri sonunda, Arkas Holding ve çatısı altındaki şirketlerimize kazandırmak, sistemin temel amacıdır. Bu amaç doğrultusunda şirketler, istedikleri stajyer sayısını ve bu stajyerlerde kendi çalışma koşullarına göre belirledikleri özellikleri Holding İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne bildirirler. Bu çerçevede: Üniversite Öğrencileri başvuruları Nisan ayı itibarı ile kabul edilir ve yaz aylarında tam zamanlı (16 Haziran -15 Eylül) staj programına alınabilirler. Ticaret / Endüstri Meslek Lisesi Öğrencileri başvuruları ise, Ağustos ayı itibari ile başlayıp söz konusu akademik yılın sonbahar-ilkbahar sömestrleri süresince (15 Eylül-14 Haziran) staj programına alınabilirler.

 

ÜCRET POLİTİKASI

 

Holding'in ücret politikası, rekabete dayalı ücret sistemi uygulayarak, personelin performansını ve kalitesini yükseltmeyi amaçlar. Bu nedenle ücretin belirlenmesinde personelin yetkinlikleri, performansları ve piyasa koşulları dikkate alınır. Şu an şirketimizde uluslararası HAY ücret sistemi kullanılmaktadır. 

 

ÜCRET DIŞI OLANAKLAR

 

Arkas'ın tüm çalışanları, deneme süresi sonunda, özel sağlık sigortası kapsamına alınır. Ayrıca, yöneticiler için check-up uygulaması mevcuttur. Deneme süresi sonunda çalışanların talep etmeleri halinde, yardımlaşma sandığı uygulaması sayesinde personele kredi desteği verilir. Holding ve şirketlerinde personel ulaşımı, değişik güzergahlara konulan servislerle sağlanır. Yemek hizmeti ise, ya anlaşmalı firmalar tarafından verilir ya da yemek çekleri dağıtılır. Personelin motivasyonunu arttırmak ve kurumsal iletişimi güçlendirmek için çeşitli sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlenir.

 

YÜKSELME OLANAKLARI

 

Arkas Performans Değerlendirme Sistemi, çalışanların gelecekteki başarılarını arttırmak için bireysel başarıyı analiz etmek üzere 2001 yılında uygulanmaya başlandı. Performans Değerlendirme Sistemi ile bireysel hedefler şirketlerin stratejik hedeflerine doğrudan bağlı hale getirildi. Bu sayede çalışanların kendilerine verilen hedefleri gerçekleştirmeleri ve iş hayatında başarılı olmak için gerekli temel yetkinlikleri geliştirmeleri sağlanır. Performans Değerlendirme Sistemi'nin sonuçlarına göre çalışanlarımızın kariyer planlamaları yapılarak, şirketler veya bölümler arasında rotasyon imkanları ve terfi olanakları yaratılır.

 

EĞİTİM PROGRAMLARI

 

Arkas genelinde uygulanmak üzere tasarlanan Eğitim ve Gelişim Sisteminin amacı çalışanların, hem kendilerini hem de işlerini geliştirerek organizasyon üzerindeki katma değerlerini arttırmaktır. Eğitim programları ile Arkas Holding ve bağlı şirketlerindeki tüm çalışanlarına eğitim ve gelişimleri için eşit olanak ve fırsat sağlanır. Holding bünyesinde düzenlenen eğitimlerin temel amacı; çalışanın halen yerine getirdiği görevle ilgili teknik bilgi ve beceri düzeyini arttırmak ve Kariyer Planları ile ilişkili olarak bir sonraki görevinde ihtiyaç duyacağı teknik bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bunun dışında, şirketlerimize yeni katılan personel, işe ve pozisyona göre planlanmış oryantasyon programlarına alınmaktadır.